La Font

Lafont je linija naoèara nastala u Francuskoj koja je uèinila dostupnim poznati pariski šik. Davne 1923. osnovao ga je Louis Lafont,a danas ovaj proizvod važi kao prestižan u svetu naoèara.
https://www.lafont.com