Bifokali

Kada se kod ljudi ,koji nose naočare,javi potreba da imaju više od jednog para naočara (tj.ne mogu sa jednom dioptrijom da gledaju na daljinu i čitaju) rešenje može da bude bifokal.

Bifokalno staklo je jednostavno rešenje za presbiope koji ne koriste srednju udaljenost jer kod bifokala imamo dve dioptrije ,za daljinu i blizinu.

Zona u kojoj je smeštena dioptrija za čitanje , jasno je određena u obliku segmenta "kućice" kvadratnog ili polukružnog oblika.
Web Shop