Boston Advance – Rastvor za čišćenje

Boston Advance Comfort Formula – Rastvor za čuvanje
June 9, 2017
Tvrda kontaktna sočiva
June 9, 2017

Boston Advance rastvor za čišćenje, koristi se za čišćenje kontaktnih sočiva i napravljen je od fluoro silikon akrilata i slikon akrilata pre čuvanja u toku noći (kada se vrši kvašenje, potapanje i dezinfekcija). Ovaj rastvor efikasno uklanja stvoreni film, uporne naslage (uključujući proteine i lipide) i druge ostatke sa sočiva. Zahvaljujući korišćenju Boston Advance rastvora moći ćete da uživate u nošenju čistih i udobnih sočiva, čija će površina biti nakvašena, a sve to sa ciljem postizanja jasnog vida. Nije namenjen za upotrebu sa mekim kontaktnim sočivima.

Web Shop