SofLens MultiFocal

Dailies multifokal
June 9, 2017
PureVision MultiFocal
June 9, 2017
Sočiva u kutiji 6
B.C. 8,5 ili 8,8
Propustljivost kiseonika Polymacon B 9×10^-9
Diametar (mm) 14,50
H2O 36%
Raspon dioptrije -10,00 do +6,00 (koraci 0,25)
Materijal Hidrogel
Adicija LOW (niska, do +1,50)
HIGH ( visoka, od +1,75 do +2,50)

U pitanju su kontaktna sočiva namenjena za korekciju presbiopije. Ona pružaju kvalitetnu oštrinu vida – za blizinu, srednju daljinu i daljinu. Ako ste nosili kontaktna sočiva od najranije dobi, možete i nastaviti da ih nosite, bez obzira na promenu potrebe korekcije vida. Naočare nisu više jedino postojeće rešenje! Kontaktna sočiva za korekciju prezbiopije. Ova sočiva daju kvalitetnu oštrinu vida na blizu, srednju udaljenost i na daljinu. A

Web Shop